Thứ tư, 04/08/2021 - 09:45|
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 59 thủ tục hành chính
Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

Hội đồng thi; Ban Phúc khảo; Ban Thư ký Hội đồng thi

Quy chế thi - Tuyển sinh 3
Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Giáo dục và Đào tạo 4
Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thanh tra - Phòng chống tham nhũng - Tư pháp - Nội vụ 2
Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thanh tra - Phòng chống tham nhũng - Tư pháp - Nội vụ 2
Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thanh tra - Phòng chống tham nhũng - Tư pháp - Nội vụ 2
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thanh tra - Phòng chống tham nhũng - Tư pháp - Nội vụ 2
Thủ tục phục hồi danh dự

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thanh tra - Phòng chống tham nhũng - Tư pháp - Nội vụ 2
Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc sở.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban tiếp công dân cấp tỉnh, bộ phận xử lý đơn thư thuộc Thanh tra tỉnh và các sở.

Thanh tra - Phòng chống tham nhũng - Tư pháp - Nội vụ 2
Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh; Giám đốc Sở

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban tiếp công dân cấp tỉnh; bộ phận tiếp công dân của Thanh tra tỉnh, các sở.

Thanh tra - Phòng chống tham nhũng - Tư pháp - Nội vụ 2
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra tỉnh; Thanh tra sở; cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở.

Thanh tra - Phòng chống tham nhũng - Tư pháp - Nội vụ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở

- Cơ quan trực tiếp thực hiện:  Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở.

Thanh tra - Phòng chống tham nhũng - Tư pháp - Nội vụ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở.

Thanh tra - Phòng chống tham nhũng - Tư pháp - Nội vụ 2
Bản đồ
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 1.687
Hôm qua : 5.986
Tháng 08 : 20.795
Quý 3 : 856.429
Năm 2021 : 2.294.803