Sunday, 18/02/2018 - 08:08|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định
Văn bản liên quan
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.
Ngày ban hành:
07/07/2017
Ngày hiệu lực:
07/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định
Ngày ban hành:
07/07/2017
Ngày hiệu lực:
20/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều lệ Giải Bơi lội tỉnh Nam Định năm 2017
Ngày ban hành:
30/06/2017
Ngày hiệu lực:
30/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều lệ Giải Bơi chải tỉnh Nam Định năm 2017
Ngày ban hành:
30/06/2017
Ngày hiệu lực:
30/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực