Wednesday, 17/07/2019 - 16:01|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Kết quả công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục

+ DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ NGOÀI TỪ NĂM 2016 VỀ TRƯỚC

+ DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ NGOÀI NĂM 2017

Danh sách các đơn vị được công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục - Đợt tháng 12/2018

 

Danh sách các đơn vị được công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục - Đợt tháng 10/2018

TT

Tên trường

Địa chỉ

Cấp độ

QĐ số

Ngày

Vào sổ đăng ký

Ghi chú

1

Trường Mầm non

Hải Trung

xã Hải Trung, huyện Hải Hậu

3

1559/QĐ-SGDĐT

05/11/2018

2018-043/GCN

 

2

Trường Mầm non

Hải Bắc

xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu

3

1559/QĐ-SGDĐT

05/11/2018

2018-044/GCN

 

3

Trường Mầm non

Giao Thanh

xã Giao Thanh, huyện Giao Thủy

3

1559/QĐ-SGDĐT

05/11/2018

2018-045/GCN

 

4

Trường Tiểu học

B Hải Trung

xã Hải Trung, huyện Hải Hậu

3

1559/QĐ-SGDĐT

05/11/2018

2018-046/GCN

 

5

Trường Tiểu học

Hải Phú

xã Hải Phú, huyện Hải Hậu

3

1559/QĐ-SGDĐT

05/11/2018

2018-047/GCN

 

6

Trường Tiểu học

Hải Hà

xã Hải Hà, huyện Hải Hậu

3

1559/QĐ-SGDĐT

05/11/2018

2018-048/GCN

 

7

Trường Tiểu học

Trần Phú

phường Ngô Quyền, Tp Nam Định

3

1559/QĐ-SGDĐT

05/11/2018

2018-049/GCN

 

8

Trường THCS

Hải Lộc

xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu

3

1559/QĐ-SGDĐT

05/11/2018

2018-050/GCN

 

9

Trường THCS

Trực Phương

xã Trực Phương, huyện Trực Ninh

3

1559/QĐ-SGDĐT

05/11/2018

2018-051/GCN

 

10

Trường THCS

Trực Tuấn

xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh

3

1559/QĐ-SGDĐT

05/11/2018

2018-052/GCN

 

11

Trường THCS

Lý Thường Kiệt

phường Năng Tĩnh, Tp Nam Định

3

1559/QĐ-SGDĐT

05/11/2018

2018-053/GCN

 

12

Trường THPT

Nguyễn Đức Thuận

huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

3

1559/QĐ-SGDĐT

05/11/2018

2018-054/GCN

 

 

Danh sách các đơn vị được công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục - Đợt tháng 5/2018

TT

Tên trường

Địa chỉ

Cấp độ

QĐ số

Ngày

Vào sổ đăng ký

Ghi chú

1

Trường Mầm non

Giao Xuân

xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-001/GCN

 

2

Trường Mầm non

Hải Anh

xã Hải Anh, huyện Hải Hậu

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-002/GCN

 

3

Trường Mầm non

Mỹ Thịnh

xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-003/GCN

 

4

Trường Mầm non

Họa Mi

phường Văn Miếu, Tp Nam Định

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-004/GCN

 

5

Trường Mầm non

Hải An

xã Hải An, huyện Hải Hậu

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-005/GCN

 

6

Trường Mầm non

Nam Lợi

xã Nam Lợi, huyện Nam Trực

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-006/GCN

 

7

Trường Mầm non

Nam Thắng

xã Nam Thắng, huyện Nam Trực

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-007/GCN

 

8

Trường Mầm non

Thị trấn Cồn

thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-008/GCN

 

9

Trường Tiểu học

Nguyễn Văn Trỗi

phường Phan Đình Phùng, TP Nam Định

1

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-009/GCN

 

10

Trường Tiểu học

Mỹ Trung

xã Mỹ Trung, Huyện Mỹ Lộc

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-010/GCN

 

11

Trường Tiểu học

Xuân Phương

xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường

2

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-011/GCN

 

12

Trường Tiểu học

Hải An

xã Hải An, huyện Hải Hậu

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-012/GCN

 

13

Trường Tiểu học

Giao Hương

xã Giao Hương, huyện Giao Thủy

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-013/GCN

 

14

Trường Tiểu học

Trực Phú

Thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-014/GCN

 

15

Trường Tiểu học

B Trực Đại

xã Trực Đại, huyện Trực Ninh

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-015/GCN

 

16

Trường Tiểu học

Mỹ Hà

xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-016/GCN

 

17

Trường Tiểu học

A Xuân Phú

xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-017/GCN

 

18

Trường Tiểu học

A Thọ Nghiệp

xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-018/GCN

 

19

Trường Tiểu học

Nam Thành

xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-019/GCN

 

20

Trường Tiểu học

B Nghĩa Hải

xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-020/GCN

 

21

Trường Tiểu học

Nghĩa Bình

xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-021/GCN

 

22

Trường Tiểu học

Thị trấn Rạng Đông

thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-022/GCN

 

23

Trường Tiểu học

Nghĩa Thái

xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-023/GCN

 

24

Trường Tiểu học

Yên Trị A

xã Yên Trị, huyện Ý Yên

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-024/GCN

 

25

Trường Tiểu học

B Yên Phúc

xã Yên Phúc, huyện Ý Yên

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-025/GCN

 

26

Trường THCS

Điền Xá

xã Điền Xá, huyện Nam Trực

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-026/GCN

 

27

Trường THCS

Xuân Phương

xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-027/GCN

 

28

Trường THCS

Hải Phú

xã Hải Phú, huyện Hải Hậu

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-028/GCN

 

29

Trường THCS

Hải Hòa

xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-029/GCN

 

30

Trường THCS

Giao Xuân

xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-030/GCN

 

31

Trường THCS

Mỹ Hà

xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-031/GCN

 

32

Trường THCS

Xuân Ngọc

xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-032/GCN

 

33

Trường THCS

Quất Lâm

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-033/GCN

 

34

Trường THCS

Giao Thịnh

xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-034/GCN

 

35

Trường THCS

Yên Khánh

xã Yên Khánh, huyện Ý Yên

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-035/GCN

 

36

Trường THCS

Minh Tân

xã Minh Tân, huyện Vụ Bản

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-036/GCN

 

37

Trường THCS

Trực Cường

xã Trực Cường, huyện Trực Ninh

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-037/GCN

 

38

Trường THPT

Trần Hưng Đạo

thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

2

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-038/GCN

 

39

Trường THPT

Lý Tự Trọng

huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-039/GCN

 

40

Trường THPT

Thịnh Long

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

2

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-040/GCN

 

41

Trường THPT

Giao Thủy B

huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-041/GCN

 

42

Trường THPT

Nguyễn Bính

huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

3

1100/QĐ-SGDĐT

21/5/2018

2018-042/GCN

 


Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 42
Hôm nay : 5.375
Hôm qua : 9.656
Tháng 07 : 90.503
Quý 3 : 90.503
Năm 2019 : 1.485.101