Thursday, 26/05/2022 - 06:17|
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT KĐCLGD, CHUẨN QUỐC GIA; KIỂM TRA TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN; DANH HIỆU THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC CỦA TẤT CẢ CÁC NĂM: XIN MỜI XEM NỘI DUNG CHI TIẾT THEO ĐỊA CHỈ SAU: https://namdinh.edu.vn/tra-cuu/kiem-dinh-chat-luong

 

+ DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ NGOÀI TỪ NĂM 2016 VỀ TRƯỚC

+ DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ NGOÀI NĂM 2017

+ DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ NGOÀI NĂM 2018

+ DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ NGOÀI NĂM 2019

+ DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ NGOÀI NĂM 2020

Danh sách các đơn vị được công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đợt 1 năm 2020:

TT

Đơn vị

Cấp độ

Quyết định số:

Ngày

Số vào sổ

 1.  

Trường Mầm non Giao Tân, xã Giao Tân, huyện Giao Thủy

3

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN001

 1.  

Trường Mầm non Mỹ Xá, phường Mỹ Xá, Tp Nam Định

2

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN002

 1.  

Trường Mầm non Nghĩa Bình, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng

2

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN003

 1.  

Trường Mầm non Nghĩa Sơn, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng

2

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN004

 1.  

Trường Mầm non Xuân Kiên, xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường

2

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN005

 1.  

Trường Mầm non Yên Chính, xã Yên Chính, huyện Ý Yên

2

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN006

 1.  

Trường Mầm non Yên Tân, xã Yên Tân, huyện Ý Yên

2

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN007

 1.  

Trường Tiểu học Cộng Hòa, xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản

3

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN008

 1.  

Trường Tiểu học Vĩnh Hào, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản

3

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN009

 1.  

Trường Tiểu học Nghĩa Hùng, xã Nghĩa Hùng, huyện Nghĩa Hưng

3

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN010

 1.  

Trường Tiểu học Nghĩa Tân, xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng

3

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN011

 1.  

Trường Tiểu học Yên Dương, xã Yên Dương, huyện Ý Yên

3

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN012

 1.  

Trường Tiểu học Yên Phong, xã Yên Phong, huyện Ý Yên

3

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN013

 1.  

Trường Tiểu học Yên Thành, xã Yên Thành, huyện Ý Yên

3

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN014

 1.  

Trường THCS Đồng Sơn, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực

3

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN015

 1.  

Trường THCS Nam Thắng, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực

3

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN016

 1.  

Trường THCS Nghĩa Châu, xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng

3

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN017

 1.  

Trường THCS Nghĩa Lạc, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng

3

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN018

 1.  

Trường THCS Nghĩa Sơn, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng

3

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN019

 1.  

Trường THCS Xuân Phong, xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường

3

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN020

 1.  

Trường THCS Xuân Hòa, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường

3

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN021

 1.  

Trường THCS Yên Hưng, xã Yên Hưng, huyện Ý Yên

3

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN022

 1.  

Trường THCS Trần Đăng Ninh, phường Hạ Long, Tp Nam Định

3

82/QĐ-SGDĐT

27/2/2020

2020-GCN023

 

Danh sách các đơn vị được công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đợt 2 năm 2020:

TTTrườngĐịa chỉCấp độQuyết định sốNgàySố vào sổ
1Mầm non Nam Hùngxã Nam Hùng, huyện Nam Trực21281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN024
2Mầm non Đồng Sơnxã Đồng Sơn, huyện Nam Trực21281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN025
3Mầm non Hải Longxã Hải Long, huyện Hải Hậu21281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN026
4Mầm non Hải Phúcxã Hải Phúc, huyện Hải Hậu21281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN027
5Mầm non Hải Hưngxã Hải Hưng, huyện Hải Hậu21281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN028
6Mầm non Hải Giangxã Hải Giang, huyện Hải Hậu21281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN029
7Mầm non Trung Đôngxã Trung Đông, huyện Trực Ninh21281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN030
8Mầm non Mỹ Trungxã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc21281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN031
9Mầm non Mỹ Hàxã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc21281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN032
10Mầm non Tam Thanhxã Tam Thanh, huyện Vụ Bản21281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN033
11Mầm non Giao Thịnhxã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN034
12Mầm non Hải Châuxã Hải Châu, huyện Hải Hậu31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN035
13Mầm non Hải Tânxã Hải Tân, huyện Hải Hậu31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN036
14Mầm non Trực Mỹxã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN037
15Tiểu học Lộc HoàPhường Lộc Hoà, Tp Nam Định21281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN038
16Tiểu học Xuân Châuxã Xuân Châu, huyện Xuân Trường31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN039
17Tiểu học Xuân Thượngxã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN040
18Tiểu học Nam Tiếnxã Nam Tiến, huyện Nam Trực31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN041
19Tiểu học Nam Hùngxã Nam Hùng, huyện Nam Trực31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN042
20Tiểu học Hải Anxã Hải An, huyện hải Hậu31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN043
21Tiểu học Hải Giangxã Hải Giang, huyện hải Hậu31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN044
22Tiểu học Hải Phúxã Hải Phú, huyện hải Hậu31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN045
23Tiểu học Đại Anxã Đại An, huyện Vụ Bản31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN046
24Tiểu học Mỹ Thànhxã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN047
25Tiểu học Mỹ Thịnhxã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN048
26Tiểu học Trực Khangxã Trực Khang, huyện Trực Ninh31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN049
27Tiểu học Liêm Hảixã Liêm Hải, huyện Trực Ninh31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN050
28Tiểu học Thị trấn Cổ LễThị Trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN051
29THCS Nghĩa Anxã Nghĩa An, huyện Nam Trực21281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN052
30THCS Hải Lộcxã Hải Lộc, huyện Hải Hậu31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN053
31THCS Hải Bắcxã Hải Bắc, huyện Hải Hậu31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN054
32THCS Hải Cườngxã Hải Cường, huyện Hải Hậu31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN055
33THCS Hải Minhxã Hải Minh, huyện Hải Hậu31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN056
34THCS Hải Đườngxã Hải Đường, huyện Hải Hậu31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN057
35THCS TT CồnTT Cồn, huyện Hải Hậu31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN058
36THCS Mỹ Tânxã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN059
37THCS Thị trấn Ngô ĐồngThị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN060
38THCS Trực Đạixã Trực Đại, huyện Trực Ninh31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN061
39THCS Hải Hòaxã Hải Hòa, huyện Hải Hậu31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN062
40THCS Hải Phươngxã Hải Phương, huyện Hải Hậu31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN063
41THCS Hải Phongxã Hải Phong, huyện Hải Hậu31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN064
42THCS Hồng Thuậnxã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN065
43THCS Giao Anxã Giao An, huyện Giao Thủy31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN066
44THCS Nam Lợixã Nam Lợi, huyện Nam Trực31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN067
45THCS Đặng Xuân Khuxã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN068
46THCS Hải Vânxã Hải Vân, huyện Hải Hậu31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN069
47THCS Hải Hưngxã Hải Hưng, huyện Hải Hậu31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN070
48THPT Giao Thủyhuyện Giao Thủy31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN071
49THPT Nguyễn Trường Thúyhuyện Xuân Trường31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN072
50THPT Vũ Văn Hiếuhuyện Hải Hậu31281/QĐ-SGDĐT28/08/20202020-GCN073

 

Danh sách các đơn vị được công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đợt 3 năm 2020:

TTTrườngĐịa chỉCấp độQuyết định sốNgàySố vào sổ
1Mầm non Kim Tháixã Kim Thái, huyện Vụ Bản21999/QĐ-SGDĐT12/11/20202020-GCN074
2Mầm non Liên Minhxã Liên Minh, huyện Vụ Bản21999/QĐ-SGDĐT12/11/20202020-GCN075
3Tiểu học Văn Caoxã Liên Minh, huyện Vụ Bản31999/QĐ-SGDĐT12/11/20202020-GCN076
4THCS Liêm Hảixã Liêm Hải, huyện Trực Ninh31999/QĐ-SGDĐT12/11/20202020-GCN077
5THCS Nghĩa Hảixã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng31999/QĐ-SGDĐT12/11/20202020-GCN078
6THCS Yên Mỹxã Yên Mỹ, huyện Ý Yên31999/QĐ-SGDĐT12/11/20202020-GCN079
7THCS Yên Phongxã Yên Phong, huyện Ý Yên31999/QĐ-SGDĐT12/11/20202020-GCN080
8THCS Khiếu Năng Tĩnhxã Yên Cường, huyện Ý Yên31999/QĐ-SGDĐT12/11/20202020-GCN081

.

Danh sách các đơn vị được công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đợt 1 năm 2021:

TT

Trường

Địa chỉ

Cấp độ

Quyết định số

Ngày

Số vào sổ

1

Mầm non Yên Khánh

xã Yên Khánh, huyện Ý Yên

3

118/QĐ-SGDĐT

25/2/2021

2021-01

2

Mầm non Yên Khang

xã Yên Khang, huyện Ý Yên

2

118/QĐ-SGDĐT

25/2/2021

2021-02

3

Mầm non Xuân Phú

xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường

2

118/QĐ-SGDĐT

25/2/2021

2021-03

4

Mầm non TT Xuân Trường

thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường

2

118/QĐ-SGDĐT

25/2/2021

2021-04

5

Mầm non Sao Vàng

phường Cửa Bắc, Tp Nam Định

3

118/QĐ-SGDĐT

25/2/2021

2021-05

6

Mầm non Xuân Thượng

xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường

3

118/QĐ-SGDĐT

25/2/2021

2021-06

7

Mầm non Trực Chính

xã Trực Chính, huyện Trực Ninh

2

118/QĐ-SGDĐT

25/2/2021

2021-07

8

Tiểu học Nam Thắng

xã Nam Thắng, huyện Nam Trực

3

118/QĐ-SGDĐT

25/2/2021

2021-08

9

Tiểu học Nam Thái

xã Nam Thái, huyện Nam Trực

3

118/QĐ-SGDĐT

25/2/2021

2021-09

10

Tiểu học Nghĩa Minh

xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng

3

118/QĐ-SGDĐT

25/2/2021

2021-10

11

Tiểu học Xuân Kiên

xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường

3

118/QĐ-SGDĐT

25/2/2021

2021-11

12

Tiểu học Xuân Bắc

xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường

3

118/QĐ-SGDĐT

25/2/2021

2021-12

13

THCS Nghĩa Phú

xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng

3

118/QĐ-SGDĐT

25/2/2021

2021-13

14

THCS Nghĩa Tân

xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng

3

118/QĐ-SGDĐT

25/2/2021

2021-14

15

THCS Nam Tiến

xã Nam Tiến, huyện Nam Trực

3

118/QĐ-SGDĐT

25/2/2021

2021-15

16

THCS Điền Xá

xã Điền Xá, huyện Nam Trực

2

118/QĐ-SGDĐT

25/2/2021

2021-16

17

THCS Nam Thái

xã Nam Thái, huyện Nam Trực

2

118/QĐ-SGDĐT

25/2/2021

2021-17

18

THCS Thành Lợi

xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản

2

118/QĐ-SGDĐT

25/2/2021

2021-18

19

THCS Xuân Kiên

xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường

3

118/QĐ-SGDĐT

25/2/2021

2021-19

20

THCS Xuân Trường

thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường

3

118/QĐ-SGDĐT

25/2/2021

2021-20

21

THCS Xuân Thượng

xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường

3

118/QĐ-SGDĐT

25/2/2021

2021-21

22

THCS Nam Phong

xã Nam Phong, Tp Nam Định

3

118/QĐ-SGDĐT

25/2/2021

2021-22

 

Danh sách các đơn vị được công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đợt 2 năm 2021:

TT

Trường

Địa chỉ

Cấp độ

Quyết định số

Ngày

Số vào sổ

1

Mầm non Giao An

Xã Giao An, huyện Giao Thuỷ

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-23

2

Mầm non Yên Nhân

Xã Yên Nhân, huyện Ý Yên

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-24

3

Mầm non Yên Hưng

Xã Yên Hưng, huyện Ý Yên

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-25

4

Mầm non Điền Xá

Xã Điền Xá, huyện Nam Trực

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-26

5

Mầm non Nam Hoa

Xã Nam Hoa, huyện Nam Trực

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-27

6

Mầm non Nam Hải

Xã Nam Hải, huyện Nam Trực

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-28

7

Mầm non Nam Tiến

Xã Nam Tiến, huyện Nam Trực

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-29

8

Mầm non Nam Thái

Xã Nam Thái, huyện Nam Trực

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-30

9

Mầm non Trung Thành

Xã Trung Thành, huyện Vụ Bản

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-31

10

Mầm non Hợp Hưng

Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-32

11

Mầm non Trực Thuận

Xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh

3

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-33

12

Tiểu học Mỹ Tân

Xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc

3

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-34

13

Tiểu học Hùng Vương

phường Vị Xuyên, Tp Nam Định

3

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-35

14

Tiểu học Nam Vân

Xã Nam Vân, Tp Nam Định

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-36

15

Tiểu học Đại Thắng

Xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản

3

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-37

16

Tiểu học Thị Trấn Yên Định

Thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu

3

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-38

17

Tiểu học Yên Khang

Xã Yên Khang, huyện Ý Yên

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-39

18

Tiểu học Yên Nhân

Xã Yên Nhân, huyện Ý Yên

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-40

19

Tiểu học Nghĩa Bình

Xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-41

20

Tiểu học Phương Định

Xã Phương Định, huyện Trực Ninh

3

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-42

21

Tiểu học Trực Tuấn

Xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh

3

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-43

22

Tiểu học Trực Thắng

Xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-44

23

Tiểu học Trực Đạo

Xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh

3

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-45

24

Tiểu học Nam Phong

Xã Nam Phong, TP Nam Định

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-46

25

Tiểu học Lộc An

Xã Lộc An, TP Nam Định

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-47

26

Tiểu học Hải Phương

Xã Hải Phương, huyện Hải Hậu

3

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-48

27

Tiểu học Hải Cường

Xã Hải Cường, huyện Hải Hậu

3

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-49

28

Tiểu học Điền Xá

Xã Điền Xá, huyện Nam Trực

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-50

29

Tiểu học Nam Hồng

Xã Nam Hồng, huyện Nam Trực

3

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-51

30

Tiểu học Nam Hoa

Xã Nam Hoa, huyện Nam Trực

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-52

31

Tiểu học Nam Lợi

Xã Nam Lợi, huyện Nam Trực

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-53

32

THCS Giao Phong

Xã Giao Phong, huyện Giao Thuỷ

3

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-54

33

THCS Bạch Long

Xã Bạch Long, huyện Giao Thuỷ

3

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-55

34

THCS Giao Tiến

Xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-56

35

THCS Giao Nhân

Xã Giao Nhân, huyện Giao Thuỷ

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-57

36

THCS Xuân Ngọc

Xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường

3

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-58

37

THCS  Trực Thắng

Xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-59

38

THCS Trực Mỹ

Xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-60

39

THCS Trung Đông

Xã Trung Đông, huyện Trực Ninh

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-61

40

THCS Nam Hoa

Xã Nam Hoa, huyện Nam Trực

3

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-62

41

THCS Yên Hồng

Xã Yên Hồng, huyện Ý Yên

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-63

42

THCS Yên Dương

Xã Yên Dương, huyện Ý Yên

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-64

43

THCS Giao Thuỷ

TT Ngô Đồng, huyện Giao Thuỷ

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-65

44

THCS Giao Thanh

Xã Giao Thanh, huyện Giao Thuỷ

2

1244/QĐ-SGDĐT

01/09/2021

2021-66

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 320
Hôm qua : 2.293
Tháng 05 : 92.057
Quý 2 : 204.367
Năm 2022 : 519.381