Wednesday, 12/12/2018 - 18:56|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Số: 288/PGDĐT-GDTX V/v triệu tập đại biểu dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016.

Kính gửi: - Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã (thị trấn); - Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Thực hiện Kế hoạch 666/KH-UBND ngày 22/9/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo triệu tập Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã (thị trấn), Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tham gia dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 như sau: 1. Thành phần: - Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã (thị trấn); - Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. 2. Thời gian: Ngày 03/10/2016 khai mạc 7 giờ 30 phút (thứ 2). 3. Địa điểm: Tại trường Trung học cơ sở Bình Hòa (thuộc địa bàn xã Bình Hòa). Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị bố trí cán bộ về dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016, đúng thời gian và thành phần được triệu tập./. Nơi nhận: - Đ/c Trưởng Phòng (để báo cáo); - Như kính gửi (để thực hiện); - Lưu: GDTX, VT. TRƯỞNG PHÒNG (Đã ký) Mai Tiến Dũng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 9
Hôm nay : 7.117
Hôm qua : 11.217
Tháng 12 : 176.499
Quý 4 : 0
Năm 2018 : 7.912.841