Thursday, 21/06/2018 - 07:41|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định

  CV 830/SGDĐT-GDTrH: V/v Thông báo phương án trúng tuyển đợt 1, chỉ tiêu tuyển đợt 2 - tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019

  CV 815/SGDĐT-GDTrH: V/v Hướng dẫn duyệt tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019

  20.404 học sinh toàn tỉnh dự thi vào lớp 10 năm học 2018-2019

  Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định năm học 2018 - 2019

  NỘI DUNG KIẾN THỨC, YÊU CẦU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN, NĂM HỌC 2018-2019

  Cấu trúc đề TS Chuyên

  Công văn 487/ĐHSPHN-SĐH: Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

  Công văn 1568/BGDĐT-CNTT: Thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

  Công văn 489/SGDĐT-KTKĐCLGD: V/v hướng dẫn thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên năm học 2018-2019

  Công văn 464/SGDĐT-KTKĐCLGD: V/v hướng dẫn thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2018-2019

  CV 383/SGDĐT-KTKĐ: Về việc hướng dẫn tổ chức ĐKDT Kỳ thi THPT Quốc gia 2018

  Công văn 393/SGDĐT-GDCN&TX: V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018

  Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018

  Quyết định 631/QĐ-UBND: V/v Phế duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019

  HD 608: Hướng dẫn đăng ký sơ tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự và đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

  HVKHCN: Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thác sỹ đợt 2 năm 2017

  HVKHCN: Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ đợt 2 năm 2017

  TĐHYKPNT: Thông báo học phí dự kiến năm học 2017-2018 của trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

  DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI