Wednesday, 20/06/2018 - 00:36|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định

  CV 815/SGDĐT-GDTrH: V/v Hướng dẫn duyệt tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019

  Công văn 728/SGDĐT-TCCB: V/v Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

  Công văn 737/SGDĐT-GDTrH: Về việc hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm học 2018-2019

  Công văn 533/SGDĐT-KTKĐ: Hướng dẫn kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018 tỉnh Nam Định

  Thông báo 322/TB-BGDĐT: Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2018

  NỘI DUNG KIẾN THỨC, YÊU CẦU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN, NĂM HỌC 2018-2019

  Công văn 535/HD-SGDĐT: V/v hướng dẫn hoạt động Hè năm 2018

  Cấu trúc đề TS Chuyên

  CV 521/SGDĐT-VP: V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

  CV 486/SGDĐT-CTTT V/v Kiểm tra việc thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, an ninh, an toàn trường học

  Công văn 489/SGDĐT-KTKĐCLGD: V/v hướng dẫn thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên năm học 2018-2019

  CV 476/SGDĐT-KTKĐ: V/v xét công nhận TNTHCS năm học 2017-2018

  Công văn 464/SGDĐT-KTKĐCLGD: V/v hướng dẫn thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2018-2019

  CV 627/KHLT-SGDĐT-CĐN: V/v Triển khai cuộc vận động xây dựng quỹ "Mái ấm Công đoàn" ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định năm học 2017-2018

  Công văn 20/CĐN: V/v Tăng cường biện pháp bảo vệ danh dự, nhân phẩm và an toàn cho giáo viên

  CV 383/SGDĐT-KTKĐ: Về việc hướng dẫn tổ chức ĐKDT Kỳ thi THPT Quốc gia 2018

  Thông báo 451/TB-SGDĐT: V/v Thông báo kết quả tổ chức Giải Thể thao học sinh Phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018

  CV 450/SGDĐT-CTTT: V/v Tăng cường phòng, tránh tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho học sinh, sinh viên trong dịp hè và năm 2018

  Công văn 393/SGDĐT-GDCN&TX: V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018