Sunday, 18/02/2018 - 07:42|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định

Sử dụng các phần mềm hỗ trợ công tác giảng dạy

(06/11/2017)  79
Từ ngày 24/10/2017 đến 30/10/2017, Phòng Chính trị tư tưởng đã tham mưu, xây dựng kế hoạch và triển ...

  CĐN: V/v Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ

  TCCB: Rà soát, bổ sung QHCB lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và QHCB cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025

  Phong trào khuyến học, khuyến tài ở Hải An

  Công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới

  GDTrH: V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điển hình về dạy và học ngoại ngữ năm học 2016-2017

  Đồng chí Bạch Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định kiểm tra việc thực hiện chương trình xây dựng tủ sách lớp học tỉnh Nam Định.

  TCCB: 661/SGDĐT-TCCB V/v thực hiện công tác biệt phái, điều chuyển cán bộ quản lý, giáo viên

  TCCB: V/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020

  GDTrH: Về việc triển khai Kế hoạch xây dựng đơn vị điển hình về dạy và học ngoại ngữ năm học 2015-2016

  KHTC: V/v Báo cáo nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trường lớp học

  SGDĐT:Xây dựng kế hoạch năm học 2015-2016

  Bản cam kết Thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không thuốc lá

  TCCB: Thông báo kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2015

  CTHSSV&CNTT: Kế hoạch tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Nam Định năm học 2014 - 2015

  TCCB: Số 150/SGDĐT-TCCB V/v xây dựng và thẩm định kế hoạch biên chế CBQL-GV-NV

  Chắp cánh những ước mơ

  Chia sẻ từ những đơn vị điển hình dạy - học ngoại ngữ

  Khởi công tòa nhà 81 tầng, cao nhất Việt Nam

  Sở Xây Dựng: Thông báo V/v thuê nhà ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định