Wednesday, 21/02/2018 - 09:52|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định

Đổi mới công tác tập huấn chuyên môn nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của ...

(18/10/2017)  70
Để đổi mới thành công giáo dục theo tinh thần của Nghị quyết 29, yếu tố con người là yếu tố quyết ...

  GDTrH: Thông báo kết quả cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017.

  Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết 29 là của cả hệ thống chính trị

  Tăng cường kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng các hooạt động giáo dục, đào tạo

  Tăng cường kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng các hooạt động giáo dục, đào tạo

  GDCN&GDTX: Kết luận Hội nghị về tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ

  Phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh phổ thông

  Tiềm tàng nguy cơ ngộ độc thực phẩm tại nhóm trẻ gia đình

  Muốn thành đạt trước hết phải yêu nghề mình đã chọn

  GDTrH: Công văn số 753/SGDĐT-GDTrH về việc kết thúc công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013

  GDTrH: 569/SGDĐT-GDTrH V.v: Tham dự hội nghị tập huấn Mô hình trường học mới

  KTKĐ: Quy trình coi thi tốt nghiệp THPT năm 2012

  KT&KĐ: Phần mềm thi HSG tỉnh năm học 2011-2012

  GDCN&GDTX: Thông báo tên bài dạy trong Hội thi giáo viên dạy giỏi GDTX cấp THPT

  KT&KĐ: Phần mềm thi nghề THPT năm học 2010-2011

  GDTrH: Hướng dẫn một số vấn đề về công tác Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2010-2011

  Hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2010-2011

  Hệ lụy khi lương không đủ sống

  Khuôn hình chuẩn cho bức tranh tiếng Anh tiểu học

  Góp ý một số vấn đề về tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2010-2011