Wednesday, 21/02/2018 - 09:57|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định

  Phó Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm thu

  TCCB: Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2016

  CTTT: V/v Triển khai cuôc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới MOSWC 2016

  TCCB: 1297/SGDĐT-TCCB V/v thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2015

  UBND huyện Xuân Trường công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng UBND huyện

  VPCP: Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 56 của Hội đống Thi đua - Khen thưởng Trung ương

  Bộ GD-ĐT thành lập Trung tâm Truyền thông giáo dục

  Thông báo về tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  Thanh tra: Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

  Thanh tra: Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung năm 2012.

  Thanh tra: Thông tư quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục.

  Thanh tra: Về việc quy định tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo.

  Thanh tra: Về việc Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức.

  Thanh tra: V/v tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong công tác giải quyết KNTC.

  Thanh tra: Quyết định phê duyệt kế hoạch PCTN năm 2013

  Thanh tra:V/v rà soát các công tác PCTN chuẩn bị cho thanh tra trách nhiệm PCTN

  Cuộc thi giao thông thông minh trên Internet: Giải thưởng cấp tỉnh quý I hơn 16 triệu đồng

  Bộ GD-ĐT được bổ nhiệm thêm một Thứ trưởng

  Số: 996/ SGDĐT-VP V/v mời đại biểu dự lớp tập huấn các kỹ năng của người CB quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên