Wednesday, 21/02/2018 - 09:50|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định

GDTrH: V/v Nắm bắt tình hình đầu năm học và công tác tuyển sinh năm học 2017-2018

(13/10/2017)  18
V/v Nắm bắt tình hình đầu năm học và công tác tuyển sinh năm học 2017-2018

  HVKHCN: Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thác sỹ đợt 2 năm 2017

  HVKHCN: Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ đợt 2 năm 2017

  Đỗ tốt nghiệp trên 90%: Nên bỏ kỳ thi THPT Quốc gia?

  GDTrH:Hướng dẫn duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018

  ĐHKH: Thông báo tuyển sinh sau Đại học đợt 2 năm 2017

  GDTrH: Phương án lấy đỗ đợt 1, chỉ tiêu đợt 2 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018

  GDTrH: V/v Hướng dẫn duyệt tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018

  ĐHLHN: Phối hợp công tác tuyển sinh ĐH, CĐSP năm 2017

  CĐDK: Thông tin tuyển sinh năm 2017

  KTKĐ: Nội dung kiến thức, yêu cầu của đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018

  KTKĐ: Hướng dẫn thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018

  ĐHLĐXH: Hỗ trợ công tác Tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017

  ĐH Nội vụ: Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017

  GDTrH: V/v Thông báo Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018

  Chuẩn bị tốt cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017

  Phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017.

  Nhiều cơ sở để tin tưởng vào phương án thi mới

  Toàn văn dự thảo phương án thi, xét tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2017

  ĐHHB: V/v Hỗ trợ triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016