Sunday, 18/02/2018 - 08:01|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định

  TCCB: Thông báo V/v tổ chức hướng dẫn ôn tập, thi trong kỳ thi tuyển giáo viên các trường THPT công lập trực thuộc Sở GD&ĐT Nam Định

  TCCB: Thông báo Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển làm giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và các trường THPT công lập trực thuộc Sở GD&ĐT Nam Định năm học 2017-2018

  TCCB: Kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

  SGDĐT: V/v Bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện đối với người dự tuyển làm giáo viên Tiếng Anh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và các Trường THPT công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định năm học 2017-2018

  TCCB: Thông báo tuyển dụng giáo viên trường THPT chuyên Lê Hông Phong và các trường Trung học phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định năm học 2017-2018

  Nâng cao năng lực cho giáo viên làm công tác Đoàn, Đội

  Phó Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm thu

  TCCB: Rà soát, bổ sung QHCB lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và QHCB cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025

  TCCB: Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2016

  TCCB: Hướng dẫn thực hiện công nhận hết tập sự

  TCCB: Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập

  TCCB: Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại CB,CC,VC theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và đánh giá, xếp loại CBQL,GV theo Chuẩn

  TCCB: 522/SGDĐT-TCCB V/v tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo

  TCCB: CV số 335/SGDĐT-TCCB V/v báo cáo một số nội dung về công chức, viên chức và cập nhật khai thác phần mềm Quản lý CB,CC,VC của tỉnh

  Công bố lịch thi THPT quốc gia 2016

  TCCB: Công văn số 324/SGDĐT-TCCB V/v xây dựng và thẩm định kế hoạch biên chế CBQL-GV-NV

  TCCB: V/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2015

  TCCB: 1311/SGDĐT-TCCB V/v thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP

  TCCB: 1297/SGDĐT-TCCB V/v thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2015