Wednesday, 21/02/2018 - 10:04|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định

Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong trường học

(19/09/2017)  70
Những năm qua, Sở GD và ĐT đã tích cực chỉ đạo các trường tiểu học, THCS, THPT, các Trung tâm GDTX ...

  Tiếp tục đổi mới hình thức thi, kiểm tra, đánh giá học sinh

  Chuẩn bị tốt cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017

  Chỉ Thị: Về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

  Đảm bảo an toàn thực phẩm trong các trường học

  Chuyên gia nước ngoài góp ý đổi mới căn bản toàn diện giáo dục

  SGDĐT: Kế hoạch triển khai chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo...

  GDCN&TX: V/v Triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại TTHTCĐ

  VP: V/v Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện về công nghệ thông tin và viên thông

  GDTH: Liên hoan phát triển năng lực học sinh tiểu học và Hội thi viết chữ Đúng và Đẹp thành công rực rỡ!

  GDTH: Liên hoan phát triển năng lực học sinh tiểu học và Hội thi viết chữ Đúng và Đẹp thành công rực rỡ!

  Định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

  “Sẽ làm hết sức mình để phát triển nhanh, toàn diện sự nghiệp giáo dục”

  Hình dung chương trình học trong các nhà trường sau 2015

  GS Hoàng Tụy: Đề án đổi mới giáo dục tốt nhất từ trước đến nay!

  Ngân sách hạn hẹp: Bó hẹp giáo dục Việt Nam

  Trường THCS Yên Ninh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

  Bộ GD&ĐT chỉ đạo không mua và sử dụng sách in cờ Trung Quốc

  Ngành GD và ĐT Hải Hậu tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

  Đổi mới phương pháp dạy học ở Trường Tiểu học Nghĩa Bình