Wednesday, 21/02/2018 - 10:05|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định

CTTT: V/v Tăng cường công tác quản lý, thu hồi, đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật ...

(06/11/2017)  33
V/v Tăng cường công tác quản lý, thu hồi, đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ ...

  Kế hoạch Sử dụng điện tiết kiệm trong cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo

  Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong trường học

  CTTT: V/v Tăng cường các biện pháp đảm bảo ATGT trường học trong Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học 2017-2018

  CTTT: V/v Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học và triển khai thực hiện Mô hình "Tuyến đường an toàn giao thông" giai đoạn 2017-2020

  CTTT: V/v Tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết

  GDTrH: V/v Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Đề án "Thí điểm tăng cường giảng dạy tiếng Anh trong các trường phổ thông giai đoạn 2015-2020" theo Quyết định số 1965/QĐ-UBND của UBND tỉnh

  CTTT: V/v Tăng cường phòng, tránh tai nạn đuối nước học sinh dịp hè 2017 và các năm tiếp theo

  Đổi mới hoạt động giáo dục bậc tiểu học ở Trực Ninh

  CTTT: CTTT V/v Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục

  Chỉ Thị: Về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

  CTTT: V/v tăng cường an ninh an toàn trường học trong dịp tết năm 2017

  TCCB: Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2016

  CTTT: V/v Tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết

  CTTT: V/v Tăng cường giáo dục ATGT, cảnh báo trò chơi "Pokemon Go"

  Tăng cường kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng các hooạt động giáo dục, đào tạo

  Tăng cường kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng các hooạt động giáo dục, đào tạo

  VP: V/v Chấn chỉnh dạy thêm, học thêm trong hè năm 2016 và tăng cường quản lý việc thu chi đầu năm học mới

  TCCB: 522/SGDĐT-TCCB V/v tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo

  CTTT: V/v Thông báo kết quả Hội thảo "Tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống, phòng, chống bạo lực học đường"