Wednesday, 21/02/2018 - 09:57|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định

Nâng cao năng lực cho giáo viên làm công tác Đoàn, Đội

(19/10/2017)  63
Ngày 16/10/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, ...

  GDCN&GDTX: Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2013-2014

  GDCN&GDTX: Mời dự các hội nghị, tập huấn về GDTX

  GDCN&GDTX: Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm 2014 (về GDCN)

  GDCN&GDTX: Thi học sinh giỏi giải toán trên MTCT năm học 2012 - 2013 GDTX cấp THPT

  GDCN&GDTX: Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết năm học 2011-2012 Giáo dục Thường xuyên

  GDTrH: Công văn số: 849 /SGDĐT-GDTrH về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2011-2012 bậc Giáo dục Trung học

  GDCN&GDTX: Tập huấn phổ biến, giáo dục pháp luật cho CBQL trung tâm HTCĐ

  TCCB: Nhắc các đơn vị nộp báo cáo và gửi cơ sở dữ liệu quản lý nhân sự (PMIS)

  GDTrH: Công văn số 480/SGDĐT-GDTrH về việc duyệt phân ban lớp 10 năm học 2012-2013

  GDCN&GDTX: Mời họp triển khai một số công việc cuối năm học về GDTX

  GDCN&GDTX: Hội nghị tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2012

  GDCN&GDTX: Mời dự Hội nghị sơ kết học kì I và Chuẩn Giám đốc TTGDTX

  KHTC: Công văn v/v triển khai thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo

  GDTrH: Công văn hướng dẫn duyệt phân ban lớp 10 năm học 2011-2012.

  SGD-ĐT: Hội nghị tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2011

  Mời tham gia lễ phát động cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet