Wednesday, 21/02/2018 - 09:56|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định

Đổi mới công tác tập huấn chuyên môn nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của ...

(18/10/2017)  70
Để đổi mới thành công giáo dục theo tinh thần của Nghị quyết 29, yếu tố con người là yếu tố quyết ...

  TCCB: Rà soát, bổ sung QHCB lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và QHCB cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025

  Tiếp tục đổi mới hình thức thi, kiểm tra, đánh giá học sinh

  Chuẩn bị tốt cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017

  Chuyên gia nước ngoài góp ý đổi mới căn bản toàn diện giáo dục

  TCCB: 661/SGDĐT-TCCB V/v thực hiện công tác biệt phái, điều chuyển cán bộ quản lý, giáo viên

  Kết quả bầu cử và Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021

  TCCB: V/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020

  TCCB: V/v tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho công chức, viên chức

  Nâng cao chất lượng đồng đều trong các cơ sở giáo dục

  SGDĐT: KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN Năm học 2015-2016

  SGDĐT: Kế hoạch triển khai chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo...

  Quốc hội duyệt kinh phí từ ngân sách để đổi mới chương trình, sách giáo khoa

  UBND tỉnh: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ

  GDTH: Liên hoan phát triển năng lực học sinh tiểu học và Hội thi viết chữ Đúng và Đẹp thành công rực rỡ!

  GDTH: Liên hoan phát triển năng lực học sinh tiểu học và Hội thi viết chữ Đúng và Đẹp thành công rực rỡ!

  Đẩy mạnh phát triển một số cơ sở giáo dục chất lượng cao

  TCCB: Thực hiện điều chuyển CBQL, giáo viên trong việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh

  Định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

  TCCB: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy