Sunday, 18/02/2018 - 07:58|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định

Đổi mới công tác tập huấn chuyên môn nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của ...

(18/10/2017)  64
Để đổi mới thành công giáo dục theo tinh thần của Nghị quyết 29, yếu tố con người là yếu tố quyết ...

  Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong trường học

  Trực Ninh (Nam Định): Nâng cao chất lượng Giáo dục thường xuyên và Trung tâm học tập cộng đồng

  Ngành Giáo dục và Đào tạo Nghĩa Hưng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

  GDTrH: V/v Bồi dưỡng nâng cao phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học, THCS và THPT - Chương trình Teaching for Success năm 2017

  SGDĐT-SVHTT&DL: Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao trong trường học giai đoạn 2017-2021

  Khai thác, phát huy hiệu quả thư viện trường học

  GDTrH: V/v Tổng kết và trao chứng chỉ cho giáo viên tham dự Lớp bồi dưỡng nâng cao phương pháp giảng dạy với Hội đồng Anh năm 2016

  Đổi mới hoạt động giáo dục bậc tiểu học ở Trực Ninh

  Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao học đường

  Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ngành học Giáo dục thường xuyên

  Đảm bảo an toàn thực phẩm trong các trường học

  Tăng cường kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng các hooạt động giáo dục, đào tạo

  Tăng cường kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng các hooạt động giáo dục, đào tạo

  GDTrH: V/v Bồi dưỡng nâng cao phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học, THCS và THPT - Chương trình Teaching for Success năm 2016

  TCCB: 661/SGDĐT-TCCB V/v thực hiện công tác biệt phái, điều chuyển cán bộ quản lý, giáo viên

  CTTT: V/v Thông báo kết quả Hội thảo "Tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống, phòng, chống bạo lực học đường"

  CTTT: V/v Hội thảo tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống, phòng, chống bạo lực học đường

  SGDĐT: V/v Trao chứng chỉ và phỏng vấn, dự giờ giáo viên tham dự Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, phương pháp cho giáo viên tiếng Anh năm 2015

  GDTrH: V/v Bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên tiếng Anh năm 2015