Sunday, 18/02/2018 - 08:01|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định

CTTT: V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong ...

(01/11/2017)  33
V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao ...

  Danh sách các đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và trung tâm ngoại ngữ tin học được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Nam Định

  GDCN&GDTX: V/v Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh

  Số: 212/PGDĐT V/v Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018

  Huyện Ý Yên: Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi năm 2017

  Công tác học sinh, sinh viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo

  Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong trường học

  CĐN: V/v Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ

  Trực Ninh (Nam Định): Nâng cao chất lượng Giáo dục thường xuyên và Trung tâm học tập cộng đồng

  SGDĐT-SVHTT&DL: Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao trong trường học giai đoạn 2017-2021

  SGDĐT: V/v Hướng dẫn Tổ chức hoạt động hè năm 2017.

  Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao học đường

  Tạo đà cho việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học

  HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong các trường học

  THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN DU HỌC

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa

  Huyện Giao Thủy khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 Với chủ đề: Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số, trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay nhiều hoạt động sẽ được tổ chức trên địa bàn huyện.

  TCCB: Số 1250/SGDĐT-TCCB V/v thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016-2021.

  CĐGD : V/v Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong trường học và cơ quan quản lý giáo dục

  CTTT: V/v Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016-2017