Sunday, 18/02/2018 - 07:54|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định

Phát triển văn hoá đọc cho học sinh tiểu học với “Ngày hội đọc sách”

(26/01/2018)  89
Sách là kho tàng tri thức của nhân loại, là chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm ...

  SGDĐT: V/v GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮ KÝ PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NAM ĐỊNH

  Nội dung Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

  SGDĐT: Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016

  CTTT: V/v Triệu tập dự Hội nghị giới thiệu nhân sự và Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng

  VP: V/v giới thiệu chức danh

  SGDĐT: Thông báo thành lập phòng mới và giới thiệu chức danh

  SGDĐT: Thông báo V/v Giới thiệu chức danh

  SGDĐT: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định

  TCCB: Giới thiệu tập thể, cá nhân nhà giáo cán bộ quản lý CSGD tiểu biểu để xây dựng chuyên mục “Cùng em đến trường”.

  Bài viết của Tổng thống LB Nga V.Putin gửi tới báo chí Việt Nam

  10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2012

  Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2013

  Số 907TB-SGDĐT: V/v Giới thiệu mẫu dấu mới của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định

  GDTrH: Công văn số 483/SGDĐT-GDTrH về việc trao học bổng KF-Samsung

  Số: 363 /TB-HĐ Thông báo của hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân – Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 năm 2012, Tỉnh Nam Định

  VP: Hướng dẫn tài liệu tham khảo và gợi ý trả lời câu hỏi của cuộc thi tìm hiểu lịch sử “750 năm Thiên Trường-Nam Định”

  KT&KĐ: Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp THCS năm 2011

  Chương trình hội nghị sơ kết kỳ I năm học 2009-2010 Sở GD-ĐT Nam Định ngày 18/01/2010

  Thủ tục Cấp giấy giới thiệu chuyển trường Trung học cơ sở và Tiểu học ở ngoài thành phố