Sunday, 18/02/2018 - 08:00|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định

Chậm nhất 2020 phải áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới

(26/01/2018)  174
Với đa số phiếu thuận, chiều 21/11, Quốc hội chính thức đồng ý điều chỉnh lộ trình triển khai áp ...

  Hội thao Fami Kid "bùng nổ ở Nam Định

  Huyện Ý Yên: Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi năm 2017

  Trực Ninh (Nam Định): Nâng cao chất lượng Giáo dục thường xuyên và Trung tâm học tập cộng đồng

  GDTrH: V/v Tập huấn giáo viên dạy tiếng Anh theo chương trình hệ 10 năm, năm học 2017-2018

  Đẩy mạnh việc dạy học theo chủ đề tích hợp và vận dụng kiến thức liên môn

  GDTrH: V/v Bồi dưỡng nâng cao phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học, THCS và THPT - Chương trình Teaching for Success năm 2017

  GDTrH: V/v Hướng dẫn tổ chức khảo sát tiếng Anh cho học sinh đăng ký học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm, năm học 2017-2018

  QHB: Chương trình xét cấp học bổng năm 2017

  SGDĐT-SVHTT&DL: Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao trong trường học giai đoạn 2017-2021

  Nội dung Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

  Công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới

  SGDĐT: V/v Kiểm tra, khảo sát việc dạy-học theo chương trình tiếng Anh hệ 10 năm và chương trình tiếng Anh với người nước ngoài theo Quyết định số 1965 của UBND tỉnh

  SGDĐT: V/v Triển khai chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Đồng chí Bạch Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định kiểm tra việc thực hiện chương trình xây dựng tủ sách lớp học tỉnh Nam Định.

  GDTrH: V/v Bồi dưỡng nâng cao phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học, THCS và THPT - Chương trình Teaching for Success năm 2016

  GDTrH: V/v Tập huấn giáo viên dạy tiếng Anh theo chương trình hệ 10 năm, năm học 2016-2017

  GDTrH: V/v Hướng dẫn tổ chức khảo sát tiếng Anh cho học sinh đăng ký học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm. năm học 2016-2017

  SGDĐT: Kế hoạch phối hợp 187/KH-SGDĐT-TĐTN V/v Tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2016

  SGDĐT: V/v Kiểm tra, khảo sát việc dạy - học theo chương trình tiếng Anh hệ 10 năm và chương trình tiếng Anh với người nước ngoài theo Quyết định số 1965 của UBND tỉnh