Wednesday, 21/02/2018 - 09:57|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định

KẾ HOẠCH SỐ 213 TỔ CHỨC HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH LẦN THỨ VI - NĂM HỌC 2017-2018

(04/10/2017)  34
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH LẦN THỨ VI - NĂM HỌC 2017-2018 Căn cứ Công văn ...

  Số: 206/PGDĐT-GDTX V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

  Số 201a /PGDĐT-GDTX V/v xây dựng kế hoạch các Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2017 - 2018

  Phó Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm thu

  Công văn số: 350/UBND V/v Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018

  GDCN&GDTX: Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

  KTKĐ: Nội dung kiến thức, yêu cầu của đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018

  KTKĐ: Hướng dẫn thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018

  KTKĐ: Hướng dẫn tổ chức đăng kí dự thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

  GDCN&GDTX: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 về ngoại ngữ, tin học

  Số: 365/PGDĐT V/v đăng ký tham dự các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

  Số: 287/PGDĐT V/v tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và tiếp nhận máu năm 2016

  CÔNG VĂN 316/PGDĐT-THHC PHÒNG CHỐNG CƠN BÃO SỐ 7

  Số: 309/PGDĐT-CTHS V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017.

  Số: 308/PGDĐT-CTTT V/v hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016 - 2017

  CÔNG VĂN 706/UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác thu ,chi các khoản của nhà trường năm học 2016-2017

  Số: 276/PGDĐT V/v báo cáo thống kê đầu năm học 2016-2017

  Số: 267 /PGDĐT-TV V/v thực hiện chính sách giáo dục đối với nhà giáo, học sinh khuyết tật.

  Số: 266 /PGDĐT-TV V/v chấn chỉnh lạm thu đầu năm học 2016-2017

  Điểm mới về quy đổi trình độ ngoại ngữ, tin học