Wednesday, 21/02/2018 - 09:55|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định

SGDĐT: V/v Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên năm học ...

(27/11/2017)  29
V/v Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên năm học 2017-2018 và ...

  Đổi mới công tác tập huấn chuyên môn nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của giáo viên

  Huyện Ý Yên tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn huyện năm 2017

  Kế hoạch số: 345/PGD&ĐT V/v bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học và THCS năm học 2017-2018

  SGDĐT: V/v Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường phổ thông, trung tâm GDTX năm học 2017-2018

  Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè 2017

  GDTrH: V/v Thay đổi thời gian mở lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc cho giáo viên phổ thông năm 2017

  GDTrH: V/v Bồi dưỡng nâng cao phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học, THCS và THPT - Chương trình Teaching for Success năm 2017

  GDTrH: V/v Mở lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc cho giáo viên phổ thông năm 2017

  GDTrH: V/v Tổng kết và trao chứng chỉ cho giáo viên tham dự Lớp bồi dưỡng nâng cao phương pháp giảng dạy với Hội đồng Anh năm 2016

  GDCN&GDTX: Về việc bồi dưỡng CBQL, giáo viên

  SGDĐT: V/v Điều chỉnh thời gian, địa điểm thi cuối khóa các lớp bồi dưỡng năng lực cho giáo viên tiếng Anh năm học 2016-2017

  TCCB: Hướng dẫn thực hiện công nhận hết tập sự

  SGDĐT: V/v Mở lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho giáo viên phổ thông năm học 2016-2017

  GDTrH: V/v Bồi dưỡng nâng cao phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học, THCS và THPT - Chương trình Teaching for Success năm 2016

  GDTrH: V/v Tập huấn giáo viên tiếng Anh cốt cán đã tham gia Khóa bồi dưỡng năm 2015 với Hội đồng Anh

  SGDĐT: V/v Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường Phổ thông, trung tâm GDTX năm học 2016-2017

  Lễ tuyên dương thành tích học sinh giỏi năm học 2015-2016

  GDTrH: V/v Cử giáo viên tiếng Anh THPT tham dự lớp Bồi dưỡng năng lực theo Dự án THPT 2, năm 2016

  SGDĐT: V/v Trao chứng chỉ và phỏng vấn, dự giờ giáo viên tham dự Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, phương pháp cho giáo viên tiếng Anh năm 2015