GDTrH: Thông báo kết quả vòng sơ khảo và danh sách thí sinh vào vòng chung kết Hội thi Hùng biện tiếng Anh năm học 2017-2018

Sở GDĐT thông báo kết quả vòng sơ khảo và danh sách thí sinh vào vòng chung kết Hội thi Hùng biện tiếng Anh năm học 2017-2018. Nội dung chi tiết như sau:
                       Kính gửi:     - Phòng GDĐT các huyện/thành phố;
                                        - Hiệu trưởng các trường THPT trong tỉnh.
                Sở GDĐT thông báo kết quả vòng sơ khảo và danh sách thí sinh vào vòng chung kết Hội thi Hùng biện tiếng Anh năm học 2017-2018.
Nội dung chi tiết xem trong tập tin đính kèm: /uploads/files/news/2018/01/ket-qua-hung-bien-tieng-anh-v1.zip