GDTrH: Thông báo kết quả vòng I và danh sách học sinh vào vòng II hội thi hùng biện Tiếng anh năm 2018

Sở GDĐT thông báo kết quả vòng I và danh sách học sinh vào vòng II hội thi hùng biện Tiếng anh năm 2018. Nội dung chi tiết như sau:
                        Kính gửi: - Phòng GDĐT các huyện/thành phố;
                                        - Các trường THPT trong tỉnh.
Sở GDĐT thông báo kết quả vòng I và danh sách học sinh vào vòng II hội thi hùng biện Tiếng anh năm 2018. 
                Nội dung chi tiết xem trong tập tin đính kèm: /uploads/files/news/2018/01/thi-hbta.rar