CTTT: V/v tăng cường đảm bảo an ninh an toàn trường học trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân năm 2018

V/v tăng cường đảm bảo an ninh an toàn trường học trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân năm 2018
Nội dung chi tiết: Công văn 1666 + Phụ lục