CTTT: V/v Tăng cường các biện pháp đảm bảo ATGT trường học trong Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học 2017-2018

V/v Tăng cường các biện pháp đảm bảo ATGT trường học trong Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học 2017-2018
Nội dung chi tiết : Công văn 1057