Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

08:45 ICT Thứ tư, 13/12/2017

Menu chính

Website các trường

Thành viên

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa

Đăng lúc: 14-10-2016 01:55:06 PM | Đã xem: 407 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thủ tục hành chính

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

Đăng lúc: 14-10-2016 01:54:30 PM | Đã xem: 370 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thủ tục hành chính

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Đăng lúc: 14-10-2016 01:53:20 PM | Đã xem: 374 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thủ tục hành chính

Thủ tục trả lại tài sản

Thủ tục trả lại tài sản

Đăng lúc: 14-10-2016 01:50:45 PM | Đã xem: 364 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thủ tục hành chính

Thủ tục chi trả tiền bồi thường

Thủ tục chi trả tiền bồi thường

Đăng lúc: 14-10-2016 09:14:41 AM | Đã xem: 384 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thủ tục hành chính

Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh (Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1, lần 2)

Ngày 3/12/2014 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 2279/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh (Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1, lần 2,...)

Đăng lúc: 10-10-2016 03:23:58 PM | Đã xem: 377 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thủ tục hành chính

Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh

Ngày 23/2/2016 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 355/QĐ-UBND về việc công bố thủ thục hành chính lĩnh vực thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh.

Đăng lúc: 10-10-2016 10:47:23 AM | Đã xem: 363 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thủ tục hành chính
Đăng lúc: 15-04-2013 09:55:50 AM | Đã xem: 10762 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thủ tục hành chính
Đăng lúc: 15-04-2013 09:54:46 AM | Đã xem: 10105 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thủ tục hành chính
  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau