Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

03:30 ICT Thứ bảy, 25/11/2017

Menu chính

Website các trường

Thành viên


In ra
Lưu bài viết này
Share this on FaceBook

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/10/2016 13:53
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Người bị thiệt hại gửi đơn (kèm hồ sơ) yêu cầu bồi thường đến cơ quan có trách nhiệm bồi thường;
Bước 2: Cơ quan có trách nhiệm bồi thường kiểm tra tính hợp lệ của đơn và hồ sơ kèm theo, trường hợp không đầy đủ thì hướng dẫn người bị thiệt hại bổ sung;
Bước 3: Cơ quan có trách nhiệm bồi thường tiến hành xác minh thiệt hại để làm căn cứ các định mức bồi thường.
Cơ quan có trách nhiệm bồi thường tiến hành thương lượng việc bồi thường với người bị thiệt hại;
Bước 4: Cơ quan có trách nhiệm bồi thường ra căn cứ vào kết quả xác minh thiệt hại và kết quả thương lượng với người bị hại để ra quyết định giải quyết bồi thường.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính;
Thành phần hồ sơ:
- Đơn yêu cầu bồi thường;
- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ và tài liệu, chứng cứ có liên quan.
Số lượng hồ sơ: Không quy định.
Thời hạn giải quyết:
- Thụ lý đơn yêu cầu bồi thường: trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu và các giấy tờ hợp lệ;
- Xác minh thiệt hại: trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu bồi thường; trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn xác minh thiệt hại có thể kéo dài nhưng không quá 40 ngày;
- Thương lượng bồi thường: trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại, người đại diện phải tiến hành thương lượng với người bị thiệt hại. Thời hạn thực hiện việc thương lượng là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại; trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng có thể kéo dài thêm nhưng không quá 45 ngày;
- Quyết định giải quyết bồi thường: trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc thương lượng, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải ra quyết định giải quyết bồi thường.
Cơ quan thực hiện: Cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn yêu cầu bồi thường (đối với cá nhân bị thiệt hại) (Mẫu 01a, Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP)
- Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại (đối với trường hợp người bị thiệt hại chết) (Mẫu 01b, Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP)
- Đơn yêu cầu bồi thường (đối với tổ chức bị thiệt hại) (Mẫu 01c, Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP)
Lệ phí: Không.
Ket quả thực hiện: Quyết định hành chính.
Yêu cầu điều kiện:
Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính chỉ phát sinh khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật;
- Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 13 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
- Có thiệt hại thực tế xảy ra;
- Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ.
Nhà nước không bồi thường đối với thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại; trường hợp người thi hành công vụ và người bị thiệt hại cùng có lỗi thì Nhà nước chỉ bồi thường một phần thiệt hại tương ứng với phần lỗi của người thi hành công vụ.
Căn cứ pháp lý:
- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009;
- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN.
- Thông tư 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.
- Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.
 
 
 Thủ tục và các mẫu đính kèm
Số lần xem: 355

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc