Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

16:20 ICT Thứ sáu, 24/11/2017

Menu chính

Website các trường

Thành viên


In ra
Lưu bài viết này
Share this on FaceBook

TCCB: Rà soát, bổ sung QHCB lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và QHCB cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: Thứ hai - 15/05/2017 14:00
        Kính gửi:
                    - Trưởng các phòng chức năng cơ quan Sở;
                    - Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.
Thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác quy hoạch cán bộ và Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 14/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc triển khai công tác rà soát quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI); Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo"; Công văn số 339-CV/BTCTU ngày 22/11/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về  bằng cấp chuyên môn của cán bộ xem xét bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định về sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:
 Nội dung chi tiết và các biểu mẫu xem trong tệp tin /uploads/files/news/2017/05/cv-356-va-bieu-mau.rar
Số lần xem: 893

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc