Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

13:18 ICT Chủ nhật, 22/10/2017

Menu chính

Website các trường

Thành viên

 
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
9 10/QĐ-BTC 25/06/2017 Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Nam Định lần thứ V (2017)
10 3718/BGDĐT-GDTrH 15/08/2017 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018.
11 3835/BGDĐT-GDMN 22/08/2017 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017-2018.
12 401/UBND-VP8 09/08/2017 Chuẩn bị hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu AHLLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến
13 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
14 92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
15 72/2017/TT-BTC 17/07/2017 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KHOẢN THU TỪ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DỰ ÁN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
16 88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Nghị Định sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2015/NĐ-CP Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
  Trang trước  1, 2, 3, ... 83, 84, 85  Trang sau