Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

18:27 ICT Chủ nhật, 25/06/2017

Menu chính

Website các trường

Thành viên

 
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
601 08/KH-UBND 17/01/2017 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020
602 17/KH-UBND 17/02/2017 Kế hoạch Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017
603 716/BGDĐT-GDMN 27/02/2017 Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non sau sửa đổi, bổ sung
604 06/2017/QĐ-UBND 27/02/2017 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định
605 02/CTr-UBND 28/02/2017 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
606 571/QĐ-BGDĐT 27/02/2017 Quyết định Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
607 49/2016/TT-BTNMT 28/12/2016 Quy định về công tác giám sát,kiểm tra, thẩm định nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai
608 66/UBND-VP8 01/03/2017 Khai thác, sử dụng văn bản QPPL qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ
  Trang trước  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 79, 80, 81  Trang sau