Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

03:26 ICT Thứ bảy, 25/11/2017

Menu chính

Website các trường

Thành viên

 
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17 92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
18 72/2017/TT-BTC 17/07/2017 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KHOẢN THU TỪ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DỰ ÁN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
19 88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Nghị Định sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2015/NĐ-CP Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
20 1648/QĐ-UBND 21/07/2017 Quyết định V/v Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định
21 455/TB-BGDĐT 19/07/2017 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị Giám đốc sở giáo dục và đào tạo năm 2017.
22 705/SNV-TCBCTL 12/07/2017 Mô tả công việc và khung năng lực của VTVL theo QĐ 2041/QĐ-BNV
23 701/TB-SNV 12/07/2017 Thông báo V/v Tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng tại các trường mầm non thuộc UBND huyện Xuân Trường
24 17/2017/TT-BGDĐT 13/07/2017 Thông tư Sửa đổi cụm từ "Vụ Hợp tác quốc tế" và " Cục Đào tạo với nước ngoài" thành "Cục Hợp tác quốc tế"; cụm từ "Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục" thành " Cục Quản lý chất lượng" tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Trang trước  1, 2, 3, 4 ... 84, 85, 86  Trang sau