07:28 ICT Thứ ba, 28/03/2017

Menu chính

Website các trường

Thành viên

SGDĐT: V/v thay đổi thời gian tổ chức thi đấu, họp trưởng đoàn và tổng kết Đại hội TDTT ngành GDĐT lần thứ II - năm 2017

V/v thay đổi thời gian tổ chức thi đấu, họp trưởng đoàn và tổng kết Đại hội TDTT ngành GDĐT lần thứ II - năm 2017

Đăng lúc: 24-03-2017 08:43:47 AM | Đã xem: 191 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành
Đăng lúc: 22-03-2017 08:29:26 AM | Đã xem: 141 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

GDTrH: V/v Thông báo kết quả thi cấp tỉnh, hướng dẫn thi cấp toàn quốc Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2016-2017

V/v Thông báo kết quả thi cấp tỉnh, hướng dẫn thi cấp toàn quốc Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2016-2017

Đăng lúc: 14-03-2017 11:05:34 AM | Đã xem: 921 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

CTTT: CTTT V/v Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục

V/v Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục

Đăng lúc: 13-03-2017 10:31:18 AM | Đã xem: 171 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

TCCB: V/v xây dựng và thẩm định kế hoạch biên chế CBQL-GV-NV

Thông báo thay đổi lịch thẩm định biên chế các đơn vị

Đăng lúc: 13-03-2017 09:18:20 AM | Đã xem: 399 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

HVBCVT: Quy định về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2017

Quy định về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2017

Đăng lúc: 09-03-2017 04:22:48 PM | Đã xem: 259 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

SGDĐT: v/v ban hành điều lệ Đại hội TDTT ngành GD&ĐT lần thứ 2 năm 2017

Ban hành Điều lệ đại hôi TDTT ngành GD&ĐT lần thứ 2 năm 2017

Đăng lúc: 02-03-2017 04:36:07 PM | Đã xem: 442 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành
Đăng lúc: 02-03-2017 10:14:48 AM | Đã xem: 371 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

ĐHSP: Thông báo số 2 V/v Tổ chức liên hoan Kể chuyện Quốc tế lần thứ 5 năm 2017 (ISF2017-Hue)

Thông báo số 2 V/v Tổ chức liên hoan Kể chuyện Quốc tế lần thứ 5 năm 2017 (ISF2017-Hue)

Đăng lúc: 17-02-2017 02:44:30 PM | Đã xem: 507 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

UBND: Quyết định V/v công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016

Quyết định V/v công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016

Đăng lúc: 17-02-2017 02:38:25 PM | Đã xem: 364 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành
1 2 3 ... 155 156 157  Trang sau