Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

16:37 ICT Thứ tư, 24/01/2018

Menu chính

Website các trường

Thành viên

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2009-2010 của Sở GD-ĐT

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2009-2010 của Sở GD-ĐT

Số kí hiệu 1101/SGD&ĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành 15/09/2009
Ngày bắt đầu hiệu lực N/A
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành Sở GD&ĐT
Người ký N/A

Nội dung

Kính gửi:    

- Các phòng giáo dục và đào tạo;

- Các trường THPT;

- Các trung tâm GDTX;

- Trung tâm KTTH-HN-DN Nam Định.

 Căn cứ Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT ngày 04/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và các trường, khoa sư phạm trong năm học 2009 – 2010, công văn số 5788/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10/07/2009 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2009 – 2010 và các công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 của các ngành học, bậc học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ; từ những bài học kinh nghiệm, những kết quả đã đạt được của những năm học ; Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KT&KĐCLGD năm học 2009 – 2010.

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009:

1. Công tác khảo thí.

Nhìn chung, các kỳ thi lớn trong năm học 2008-2009 (thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia, thi tuyển sinh lớp 10 THPT) được tổ chức một cách nghiêm túc, đúng quy chế, theo đúng hướng chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và đạt kết quả cao.

Các kỳ thi khác (kiểm tra chất lượng, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi nghề phổ thông…) cũng được tổ chức một cách nghiêm túc. Kế hoạch tổ chức kỳ thi, cấu trúc đề thi và hình thức làm bài, phương thức tổ chức thi và phương thức xét kết quả được công bố công khai theo kế hoạch định trước. Các đề thi nói chung phù hợp với yêu cầu của kỳ thi, góp phần quan trọng đánh giá đúng kết quả dạy và học. Sở GD-ĐT đã huy động nhiều cán bộ, giáo viên tham gia từ khâu làm đề thi, coi thi đến chấm thi và xét kết quả. Các cán bộ, giáo viên được huy động đồng đều trên các địa bàn trong toàn tỉnh, được lựa chọn cẩn thận đã góp phần không nhỏ cho thành công của các kỳ thi.

Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong việc tổ chức các kỳ thi: Ở một số đơn vị, việc nghiên cứu các văn bản hướng dẫn và quy chế của từng kỳ thi chưa cẩn thận dẫn đến lúng túng trong việc thực hiện, nhiều đơn vị nộp các văn bản, báo cáo không đúng thời gian quy định, nghiệp vụ làm công tác thi của một số giáo viên còn yếu, cá biệt còn có lãnh đạo hội đồng thi thực hiện không đúng quy chế. Việc tổng kết, công bố số liệu thống kê ở một số kỳ thi chưa kịp thời (kiểm tra chất lượng).

2. Công tác kiểm định chất lượng.

Trong năm học, Bộ GD&ĐT đã lần lượt  ban hành các văn bản làm cơ sở cho việc kiểm định CLGD các trường phổ thông. Sở GD-ĐT đã phối hợp với các phòng GD-ĐT chọn một số trường (3 trường tiểu học, 2 trường THCS và 2 trường THPT) triển khai thí điểm công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông. Các trường được chọn đã rất tích cực triển khai và đến tháng 9/2009 đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục. Việc triển khai thí điểm tự đánh giá chất lượng giáo dục góp phần tích cực cho việc triển khai đại trà trong năm học 2009-2010.

Các trường THPT được chọn tham gia chương trình Quản lý chất lượng của trường THPT đã cố gắng triển khai công việc theo tiến độ do Sở quy định. Có 2 trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (Hải Hậu A và Mỹ Tho), 1 trường hoàn thành báo cáo hiện trạng công tác quản lý chất lượng và kế hoạch cải tiến chất lượng (Xuân Trường). Việc triển khai chương trình gặp nhiều khó khăn vì thiếu các nguồn lực, thời gian thực hiện chương trình. Từ tháng 12/2008, Bộ GD&ĐT đã công bố Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường THPT nên một số trường vừa phải triển khai thí điểm tự đánh giá chất lượng giáo dục, vừa phải triển khai chương trình quản lý chất lượng trường THPT.

3. Các công tổ chức.

Tất cả các phòng GD-ĐT huyện, thành phố đã có lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác KT&KĐCLGD. Ở nhiều phòng GD-ĐT chưa phân công rõ ràng nhiệm vụ, chế độ phối hợp của bộ phận KT&KĐCLGD với các bộ phận khác, dẫn đến hiệu quả công tác của bộ phận KT&KĐCLGD tại nhiều phòng GD-ĐT không cao.

Đánh giá chung: Trong năm học 2008-2009, ngành giáo dục – đào tạo Nam Định đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, triển khai công tác KT&KĐCLGD theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, góp phần quan trọng vào thành tích của ngành. Sở GD-ĐT Nam Định là một trong 5 đơn vị được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc lĩnh vực công tác KT&KĐCLGD.

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2009-2010:

1. Công tác khảo thí.

a) Tăng cường đổi mới khâu kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ, tạo động lực thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Đổi mới ra đề theo hướng kiểm tra kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức; rèn luyện phương pháp tự học của học sinh, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của từng môn học, từng cấp học, phù hợp với nội dung chương trình, thời gian quy định.

b) Phối hợp có hiệu quả giữa các hình thức thi, kiểm tra vấn đáp, tự luận và trắc nghiệm khách quan để có thể đánh giá đúng chất lượng thực tế, đồng thời phát huy tính tích cực, sáng tạo của chủ thể học sinh. Công bố công khai cấu trúc, hình thức đề thi trước các kỳ thi để việc chuẩn bị cho kỳ thi của giáo viên và học sinh được tốt.

c) Các đơn vị cần tổ chức nghiên cứu kỹ các quy chế đánh giá, xếp loại học sinh, quy chế thi của từng kỳ thi, các văn bản hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ thi  để đảm bảo tất cả cán bộ, giáo viên (đặc biệt là cán bộ quản lý) trước khi tham gia kỳ thi đều nắm chắc quy chế; từ đó giúp cho việc đánh giá học sinh, tổ chức các kỳ thi và kiểm tra được chính xác, trung thực, công bằng, khách quan. Nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc triển khai công tác thi, đảm bảo đúng lịch, đúng quy chế, đúng chức trách. Xử lý nghiêm minh, đúng quy chế đối với các trường hợp vi phạm quy chế thi.

d) Xây dựng mạng lưới cốt cán khảo thí rộng khắp ở tất cả các môn, các cấp học để tham gia biên soạn các đề thi phục vụ cho các kỳ thi và kiểm tra do tỉnh tổ chức.

e) Cần đầu tư chuẩn bị tốt về mọi mặt để làm đề thi cho các kỳ thi và kiểm tra, đáp ứng các yêu cầu an toàn, bảo mật, chính xác, đánh giá đúng trình độ của thí sinh, phù hợp với đặc điểm của các kỳ thi và kiểm tra.

Sở GD-ĐT sẽ có các công văn hướng dẫn cụ thể đối với từng kỳ thi hoặc kiểm tra chung của toàn tỉnh.

2. Công tác đảm bảo chất lượng

Từng bước triển khai công tác KĐCLGD ở các cấp học phổ thông theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, đưa việc KĐCLGD thành nền nếp, tạo điều kiện cho việc KĐCLGD của tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông trong những năm sau.

a) Sở GD-ĐT, các phòng GD-ĐT huyện, thành phố và các trường THPT, Trung tâm KTTH-HN-DN xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác KĐCLGD cơ sở giáo dục phổ thông theo các quy định hiện hành.

b) Tổ chức tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông cho lãnh đạo, cán bộ của các đơn vị có liên quan trực thuộc sở GDĐT, phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông.

c) Các trường trung học phổ thông, Trung tâm KTTH-HN-DN và các phòng GD-ĐT triển khai công tác tự đánh giá, đăng ký KĐCLGD và triển khai các công việc tiếp theo được quy định tại Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT và kế hoạch chung của Sở GD-ĐT. Chỉ tiêu phấn đấu :

- 100% trường phổ thông và trung tâm KTTH-HN-DN hoàn thành báo cáo tự đánh giá;

- Tổ chức đánh giá ngoài 5 đến 7% số trường tiểu học, THCS và 10% số trường THPT.

- Đưa công tác KĐCLGD thành nền nếp để triển khai đánh giá ngoài đại trà trong những năm học tiếp theo.

d) Sở GD-ĐT và các phòng GD-ĐT tổ chức giám sát, kiểm tra các trường thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá;

e) Tổ chức hội nghị sơ kết về công tác đánh giá và quản lý chất lượng giáo dục để trao đổi và đúc kết kinh nghiệm vào cuối năm học. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và các kết quả đánh giá, KĐCLGD đã đạt được, tạo điều kiện cho xã hội biết và tham gia giám sát chất lượng giáo dục.

3. Các công tác khác

3.1. Tổ chức

- Đối với các phòng GD-ĐT : Mỗi phòng giáo dục – đào tạo cần có bộ phận phụ trách công tác KT&KĐCLGD gồm 1 lãnh đạo phòng và ít nhất 1 chuyên viên. Phòng GD-ĐT cần phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho bộ phận KT&KĐCLGD, có biện pháp chỉ đạo phối hợp các bậc học, ngành học trong việc triển khai các công việc chung liên quan đến KT&KĐCLGD.

- Căn cứ vào sự giới thiệu của các đơn vị, Sở GD-ĐT tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng mạng lưới cốt cán về công tác thi và công tác KĐCLGD ở các cấp tiểu học, THCS và THPT.

- Tiếp tục xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu toàn bộ cán bộ, giáo viên để phục vụ việc điều động coi thi, chấm thi nhanh chóng, chính xác.

Các đơn vị lập các danh sách cán bộ, giáo viên làm công tác KT&KĐCLGD theo các mẫu đính kèm công văn này trên website của phòng KT&KĐCLGD tại địa chỉ http://ktnd.net để gửi về Sở GD-ĐT vào thời gian quy định đối với từng loại danh sách.

3.2. Lưu trữ hồ sơ, quản lý và cấp phát văn bằng chứng chỉ

Các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ trong Quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Các đơn vị cần căn cứ vào quy chế của từng kỳ thi, tổ chức lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định, lập các sổ cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ một cách phù hợp (bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận học sinh giỏi, giấy chứng nhận học nghề phổ thông...).

3.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi và đảm bảo chất lượng.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin là việc làm cực kỳ quan trọng, có tính chất quyết định trong công tác KT&KĐCLGD. Yêu cầu tất cả các đơn vị cần tích cực triển khai ứng dụng CNTT trong việc quản lý kết quả học tập của học sinh, trong quản lý hồ sơ học sinh phục vụ cho công tác thi, trong các kỳ thi và trong việc KĐCLGD.

- Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD tiếp tục nâng cấp website tại địa chỉ http://ktnd.net để phục vụ công tác KT&KĐCLGD và các công tác khác. Ngoài việc đăng tải các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác KT&KĐCLGD, lịch công tác, cung cấp các phần mềm quản lý thi, các đơn vị có thể sử dụng website để gửi các báo cáo, dữ liệu về Sở. Yêu cầu các đơn vị thường xuyên truy cập website để nắm được các thông tin về KT&KĐCLGD. Website cũng là nơi công bố công khai các tài liệu về kiểm định chất lượng giáo dục.

- Sử dụng hệ thống thư điện tử do Sở GD-ĐT hướng dẫn thiết lập làm một kênh chính thức để chuyển công văn, dữ liệu, trao đổi thông tin giữa Sở và các đơn vị.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu học sinh, học viên toàn tỉnh phục vụ cho việc theo dõi chất lượng học sinh và việc tổ chức thi, kiểm tra được thuận lợi.

3.4. Thi đua

Từ năm học 2009-2010, KT&KĐCLGD là một lĩnh vực xét thi đua bao gồm 3 nội dung: công tác khảo thí, công tác kiểm định chất lượng giáo  dục, công tác tổ chức và các hoạt động khác.

Trên đây là nội dung cơ bản của công tác KT&KĐCLGD năm học 2009 - 2010; yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trường THPT, các trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN-DN nghiên cứu, triển khai tại đơn vị. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc cần phản ánh, báo cáo kịp thời về Sở GD&ĐT (Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD) để giải quyết.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tất Thắng

(đã ký)


Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Giám đốc, các phó giám đốc

- Các phòng GDTrH, TH, GDCN&TX;

- Thanh tra Sở;

- Lưu: VT, Phòng KT&KĐ.

File đính kèm