Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

03:44 ICT Thứ ba, 12/12/2017

Menu chính

Website các trường

Thành viên

 
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 110/KH-UBND 24/11/2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
2 4888 /BGDĐT-GDQPAN 18/10/2017 Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2017-2018
3 80/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
4 67/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
5 2311/QĐ-BTNMT 28/09/2017 Quyết định V/v Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016
6 94/2017/NĐ-CP 10/08/2017 Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
7 42/2017/QĐ-TTg 20/09/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
8 12/CT-UBND 20/09/2017 Chỉ thị V/v tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Nam Định
1, 2, 3 ... 84, 85, 86  Trang sau