Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

01:28 ICT Thứ tư, 23/08/2017

Menu chính

Website các trường

Thành viên

 
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 401/UBND-VP8 09/08/2017 Chuẩn bị hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu AHLLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến
2 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
3 92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
4 72/2017/TT-BTC 17/07/2017 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KHOẢN THU TỪ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DỰ ÁN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
5 88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Nghị Định sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2015/NĐ-CP Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
6 1648/QĐ-UBND 21/07/2017 Quyết định V/v Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định
7 455/TB-BGDĐT 19/07/2017 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị Giám đốc sở giáo dục và đào tạo năm 2017.
8 705/SNV-TCBCTL 12/07/2017 Mô tả công việc và khung năng lực của VTVL theo QĐ 2041/QĐ-BNV
1, 2, 3 ... 82, 83, 84  Trang sau