Thursday, 21/06/2018 - 05:57|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định
Hệ thống nghiệp vụ

UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị triển khai kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

(30/05/2018)  735
(KT&KĐ) Thực hiện Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; chiều ...

  Thủ tục Xử lý đơn tại cấp tỉnh

  Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh

  Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

  Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

  Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

  Thủ tục tuyển dụng viên chức

  Thủ tục công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I

  Thủ tục công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II

  THỦ TỤC CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

  THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN DU HỌC

  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa

  Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

  Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

  Thủ tục trả lại tài sản

  Thủ tục chi trả tiền bồi thường

  Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh (Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1, lần 2)

  Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh

  Thủ tục Thành lập trường trung học phổ thông ngoài công lập

  Thủ tục Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên