02:40 ICT Thứ năm, 27/04/2017

Menu chính

Website các trường

Thành viên

Tài liệu Vô địch Tin học Văn phòng

Gửi lên: 15/02/2017 15:20 Đã xem 72 Đã tải về 13

Hướng dẫn sử dụng bảng thông minh

Gửi lên: 13/12/2016 08:17 Đã xem 316 Đã tải về 315

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý VBĐT

Gửi lên: 27/10/2016 15:49 Đã xem 234 Đã tải về 184

Tài liệu hướng dẫn Phổ cập Giáo dục_ Xóa mù chữ

Gửi lên: 04/08/2015 09:31 Đã xem 1029 Đã tải về 336

Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin điện tử

Gửi lên: 28/07/2015 10:40 Đã xem 2358 Đã tải về 470