08:24 ICT Thứ năm, 22/06/2017

Menu chính

Website các trường

Thành viên

Tài liệu Vô địch Tin học Văn phòng

Gửi lên: 15/02/2017 15:20 Đã xem 93 Đã tải về 17

Hướng dẫn sử dụng bảng thông minh

Gửi lên: 13/12/2016 08:17 Đã xem 337 Đã tải về 316

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý VBĐT

Gửi lên: 27/10/2016 15:49 Đã xem 254 Đã tải về 185

Tài liệu hướng dẫn Phổ cập Giáo dục_ Xóa mù chữ

Gửi lên: 04/08/2015 09:31 Đã xem 1059 Đã tải về 348

Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin điện tử

Gửi lên: 28/07/2015 10:40 Đã xem 2391 Đã tải về 473