07:25 ICT Thứ ba, 28/03/2017

Menu chính

Website các trường

Thành viên

Tài liệu Vô địch Tin học Văn phòng

Gửi lên: 15/02/2017 15:20 Đã xem 44 Đã tải về 8

Hướng dẫn sử dụng bảng thông minh

Gửi lên: 13/12/2016 08:17 Đã xem 301 Đã tải về 310

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý VBĐT

Gửi lên: 27/10/2016 15:49 Đã xem 221 Đã tải về 184

Tài liệu hướng dẫn Phổ cập Giáo dục_ Xóa mù chữ

Gửi lên: 04/08/2015 09:31 Đã xem 998 Đã tải về 330

Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin điện tử

Gửi lên: 28/07/2015 10:40 Đã xem 2300 Đã tải về 449