07:42 ICT Thứ ba, 21/02/2017

Menu chính

Website các trường

Thành viên

Tài liệu Vô địch Tin học Văn phòng

Gửi lên: 15/02/2017 15:20 Đã xem 9 Đã tải về 1

Hướng dẫn sử dụng bảng thông minh

Gửi lên: 13/12/2016 08:17 Đã xem 253 Đã tải về 287

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý VBĐT

Gửi lên: 27/10/2016 15:49 Đã xem 199 Đã tải về 184

Tài liệu hướng dẫn Phổ cập Giáo dục_ Xóa mù chữ

Gửi lên: 04/08/2015 09:31 Đã xem 944 Đã tải về 317

Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin điện tử

Gửi lên: 28/07/2015 10:40 Đã xem 2234 Đã tải về 442