Thursday, 21/06/2018 - 07:34|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định
 • Nguyễn Văn Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Tất Thăng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Cao Văn Giáp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Quốc Tam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Thị Bích Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Lý Tưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trịnh Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư – Một cửa
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đức Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Văn Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lễ tân - Phục vụ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Đình Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trịnh Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Như Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: