Saturday, 24/03/2018 - 03:28|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định
Thông tin chi tiết Thanh tra viên "Phạm Việt Hà"
Phạm Việt Hà
Họ và tên Phạm Việt Hà
Ngày sinh
Giới tính
Chức vụ Thanh tra viên
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội