Monday, 20/08/2018 - 00:29|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định
 • Bùi Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh thanh tra
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thành Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh thanh tra
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bùi Thị Minh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh thanh tra
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Việt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Đức Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Đức Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: