Saturday, 24/03/2018 - 03:33|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định
Thông tin chi tiết Trưởng phòng "Nguyễn Xuân Hồng"
Nguyễn Xuân Hồng
Họ và tên Nguyễn Xuân Hồng
Ngày sinh
Giới tính
Chức vụ Trưởng phòng
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội