Saturday, 24/03/2018 - 03:34|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định
Thông tin chi tiết Trưởng phòng "Trần Thị Diệp"
Trần Thị Diệp
Họ và tên Trần Thị Diệp
Ngày sinh
Giới tính
Chức vụ Trưởng phòng
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội