Saturday, 24/03/2018 - 03:30|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định
Thông tin chi tiết Phó Trưởng phòng "Nguyễn Trí Tâm"
Nguyễn Trí Tâm
Họ và tên Nguyễn Trí Tâm
Ngày sinh
Giới tính
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội