Sunday, 22/04/2018 - 19:39|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định
 • Cao Xuân Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Vỹ Nông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Anh Xô
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: