Friday, 27/05/2022 - 03:39|
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 81 thủ tục hành chính
Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học

Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ sở giáo dục đại học công lập

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 4
Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non

Cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Quy chế thi - Tuyển sinh 4
Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

Hội đồng thi; Ban Phúc khảo; Ban Thư ký Hội đồng thi

Lĩnh vực Quy chế thi - Tuyển sinh 4
Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: trường THPT, trung tâm GDTX và các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục THPT hoặc chương trình GDTX cấp THPT; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề; tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi.

Lĩnh vực Quy chế thi - Tuyển sinh 4
Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Quy chế thi - Tuyển sinh 4
Thủ tục Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục 4
Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo, đoàn đánh giá ngoài;

- Cơ quan phối hợp: Không.

Lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục 4
Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài 4
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 4
Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 4
Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 4
Thủ tục phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án tổ chức thực hiện chương trình dạy và học bằng tiếng nước ngoài của các cơ sở giáo dục trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Đề án tổ chức thực hiện chương trình dạy và học bằng tiếng nước ngoài của các trường trung cấp nghề thuộc thẩm quyền quản lý.

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án tổ chức thực hiện chương trình dạy và học bằng tiếng nước ngoài của các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý.

- Hiệu trưởng (Thủ trưởng) cơ sở giáo dục đại học (riêng đối với các cơ sở giáo dục đại học thành viên của Đại học Quốc gia, Đại học vùng thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia, Đại học vùng), trường cao đẳng nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm phê duyệt Đề án tổ chức thực hiện chương trình dạy và học bằng tiếng nước ngoài đối với cơ sở giáo dục của mình.

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 4
Bản đồ
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 24
Hôm nay : 192
Hôm qua : 2.095
Tháng 05 : 94.024
Quý 2 : 206.334
Năm 2022 : 521.348