02:35 ICT Thứ năm, 27/04/2017

Menu chính

Website các trường

Thành viên

          Theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo: “Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo”; cơ cấu tổ chức có 10 phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
         1. Văn phòng Sở
         2. Thanh tra Sở
         3. Phòng Tổ chức cán bộ
         4. Phòng Kế hoạch - Tài chính 
         5. Phòng Chính trị,tư tưởng
         6. Phòng Giáo dục Mầm non
         7. Phòng Giáo dục Tiểu học
         8. Phòng Giáo dục Trung học
         9. Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên
         10. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
       

DANH SÁCH CB-CC-VC VÀ LAO ĐỘNG CƠ QUAN SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

  
 
STT Họ tên Chức vụ Ghi chú
A / Lãnh đạo Sở
1 Cao Xuân Hùng Giám đốc  
2 Ngô Vỹ Nông Phó Giám đốc  
3 Đỗ Anh Xô Phó Giám đốc  
B/ Các phòng chức năng
1. Văn phòng Sở
1 Nguyễn Tiến Dũng Chánh Văn phòng  
2 Trần Tất Thăng Phó Chánh Văn phòng  
3 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Phó Chánh Văn phòng  
4 Cao Văn Giáp Phó Chánh Văn phòng  
5 Trần Quốc Tam Chuyên viên  
6 Trần Thị Thu Trang Chuyên viên  
7 Nguyễn Thị Thanh Hương Chuyên viên Pháp chế  
8 Vũ Thị Bích Thơm Chuyên viên  
9 Nguyễn Lý Tưởng Văn thư  
10 Trịnh Thị Loan Văn thư – Một cửa  
11 Nguyễn Đức Hải Văn thư  
12 Trần Văn Lộc Nhân viên  
13 Đỗ Thị Bích Lễ tân - Phục vụ  
14 Nguyễn Ngọc Anh Lái xe  
15 Bùi Văn Hương Lái xe  
16 Phạm Đình Hải Lái xe  
17 Trịnh Văn Minh Lái xe  
18 Trần Như Chiến Bảo vệ  
2. Thanh tra Sở
1 Bùi Thị Thu Chánh Thanh tra  
2 Nguyễn Thành Nam Phó Chánh Thanh tra  
3 Bùi Thị Minh Tâm Phó Chánh Thanh tra  
4 Phạm Việt Hà Thanh tra viên  
5 Trần Đức Hậu Thanh tra viên  
6 Phạm Đức Mỹ Chuyên viên  
7. Phạm Thị Hiền Chuyên viên  
3. Phòng Tổ chức cán bộ
1 Bùi Huy Thường Trưởng phòng  
2 Dương Thị Minh Hiền Phó Trưởng phòng  
3 Đăng Đức Thịnh
 
Phó Trưởng phòng
 
4 Phạm Quang Tùng Chuyên viên  
5 Mai Văn Thái Chuyên viên  
4. Phòng Kế hoạch - Tài chính
1 Nguyễn Thanh Uy Trưởng phòng  
2 Trần Thiện Hải Phó Trưởng phòng  
3 Phạm Đình Trưởng Phó Trưởng phòng  
4 Bùi Đức Quảng Phó Trưởng phòng  
5 Vũ Việt Minh Chuyên viên  
6 Trần Thị Minh Thu Chuyên viên  
7 Nguyễn Thị Ánh Tuyết NV phục vụ (Thủ quỹ)  
8. Phạm Vân Chi Nhân viên  
5. Phòng Chính trị, tư tưởng
1 Nguyễn Văn Thuận Trưởng phòng  
2 Nguyễn Trí Tâm Phó trưởng phòng  
3 Tạ Văn Khiêm Phó trưởng phòng  
4 Trần Văn Hiểu Chuyên viên  
5 Bùi Thị Nhung Chuyên viên  
6. Phòng Giáo dục Mầm non
1 Trần Thị Diệp Trưởng phòng  
2 Nguyễn Thị Hoan Phó Trưởng phòng  
3 Trịnh Thuý Hoa Phó Trưởng phòng  
4 Đặng Thị Thuý Hoa Chuyên viên  
5 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Chuyên viên  
7. Phòng Giáo dục Tiểu học
1 Bùi Anh Tuấn Trưởng phòng  
2 Phan Kim Khánh Phó Trưởng phòng  
3 Đinh Trọng Khoa Phó Trưởng phòng  
4 Dương Văn Hưng Chuyên viên  
5 Phạm Thị Xuân Thủy Chuyên viên  
6 Trần Thị Vân Anh Chuyên Viên  
8. Phòng Giáo dục Trung học
1 Lê Tuyết Mai Quyền Trưởng phòng  
2 Đỗ Anh Tuấn Phó Trưởng phòng  
3 Phạm Thị Huệ Phó Trưởng phòng  
4 Bùi Văn Khiết Phó Trưởng phòng  
5 Nguyễn Hữu Thiêm Chuyên viên  
6 Nguyễn Huy Công Chuyên viên  
7 Trương Văn Nhường Chuyên viên  
8 Hoàng Thị Thanh Huyền Chuyên viên  
9 Vũ Mai Huế Chuyên viên  
9. Phòng KT và KĐ CLGD
1 Nguyễn Xuân Hồng Trưởng phòng  
2 Trần Trí Thăng Phó Trưởng phòng  
3 Vũ Xuân Mai Phó Trưởng phòng  
4 Vũ Văn Hồ Chuyên viên  
5 Phạm Vũ Chí Trung Chuyên viên  
6 Hoàng Trung Sơn Chuyên viên  
10. Phòng GDCN và GDTX
1 Trần Ngọc Hiển Trưởng phòng  
2 Vũ Đại Thắng Phó Trưởng phòng  
3 Nguyễn Văn Thông Phó Trưởng phòng  
4 Đỗ Hoàng Linh Chuyên viên