Thứ năm, 17/10/2019 - 22:53|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định
Câu hỏi:
đồng phục

Việc mua đồng phục của học sinh được thực hiện theo Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2019 của Bộ GD&ĐT quy định và theo Công văn 1090/SGDĐT-KHTC ngày 04/09/2019 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn V/v quản lý thu, chi học phí và các khoản đóng góp ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý năm học 2019-2020

Trả lời có tính chất tham khảo
Gửi ý kiến bình luận
Change the CAPTCHA code