Chủ nhật, 20/09/2020 - 07:31|
Địa chỉ tiếp nhận phản ánh Sở GD&ĐT Tỉnh Nam Định: SĐT 02283.640727 ; Email thanhtra@namdinh.edu.vn; Email thủ trưởng: caoxuanhung@gmail.com
Câu hỏi:
Thời gian học thêm buổi chiều trong các trường THCS
Tổi muốn hỏi có văn bản hướng dẫn hay quy định thời gian học thêm buổi chiều của học sinh trường THCS có quy đinh về thời gian hay không? nếu nhà trường dạy học sinh đến 5h20' có vi phạm không? có quy định buổi học có giá là bao nhiêu?
Trả lời có tính chất tham khảo
 • Các văn bản quy định về dạy thêm học thêm:

  - Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về dạy thêm học thêm;

  - Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về dạy thêm học thêm;

  - Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Nam Định quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định;

  - Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND tỉnh Nam Định về việc bãi bỏ một số điều của Quy định về DTHT trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Nam Định quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định;

  - Công văn số 1291/SGDĐT ngày 10/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về DTHT trong nhà trường từ năm học 2019-2020;

  Tại Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Nam Định quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định và công văn số 1291/SGDĐT ngày 10/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về DTHT trong nhà trường từ năm học 2019-2020 đã quy định rõ mức thu cũng như thời gian DTHT trong nhà trường (Không tổ chức DTHT trong nhà trường ngày Chủ Nhật và sau 17h30’ các ngày trong tuần).

  29/08/2019  |  Sở GDĐT Nam Định đã phản hồi
Gửi ý kiến bình luận