Wednesday, 23/09/2020 - 03:26|
Địa chỉ tiếp nhận phản ánh Sở GD&ĐT Tỉnh Nam Định: SĐT 02283.640727 ; Email thanhtra@namdinh.edu.vn; Email thủ trưởng: caoxuanhung@gmail.com
Câu hỏi:
Xin điểm chuẩn nguyện vọng 2 kỳ thi vào 10 năm học 2019-2020

PHƯƠNG ÁN XÉT TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 KHÔNG CHUYÊN TỈNH NAM ĐỊNH NĂM HỌC 2019-2020 (theo Quyết dịnh 1148/QĐ-SGDĐT ngày 2/7/2019 của Giám đốc Sở GD&ĐT)

Trả lời có tính chất tham khảo
  • PHƯƠNG ÁN XÉT TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 KHÔNG CHUYÊN TỈNH NAM ĐỊNH NĂM HỌC 2019-2020 (theo Quyết dịnh 1148/QĐ-SGDĐT ngày 2/7/2019 của Giám đốc Sở GD&ĐT)
    04/07/2019  |  Sở GDĐT Nam Định đã phản hồi
Gửi ý kiến bình luận