Sunday, 27/05/2018 - 14:37|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định

<<

Từ 21/05 đến 27/05

>>

Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT
Công văn 1884/BGDĐT-KHCNMT

Công văn 1884/BGDĐT-KHCNMT

Về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học"
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Công văn 1846 /BGDĐT-KHCNMT

V/v hướng dẫn xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển Vật lý
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Công văn 1964/BGDĐT-KHCNMT

V/v tổ chức các hoạt động thực hiện “Tháng hành động vì môi trường thế giới” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018.
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Công văn 1963 /BGDĐT-KHCNMT

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Công văn 1876/BGDĐT-KHCNMT

V/v tổ chức xét tặng Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018.
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Khác 1737/CT-BGDDT

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Khác 270/KH-BGDĐT

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Công văn 1849/BGDĐT-GDCTHSSV

V/v tổ chức hoạt động kỷ niệm 72 năm “Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai” của Việt Nam
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Công văn 1838/BGDĐT-GDTX

Về việc tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Công văn 1236/QĐ-BGDĐT

Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường họcđến năm 2020”
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Quyết định 1235/QĐ-BGDĐT

Quyết định phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT
Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT

Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 12/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 02/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của ...
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo ...
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư O1 /2018/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phố thông), trung cấp sư phạm, cao ...
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 35/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT

Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 26/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT

Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 22/ 2017/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học

Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy tính bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên