Sunday, 18/03/2018 - 02:46|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định

<<

Từ 12/03 đến 18/03

>>

Văn bản mới
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT
Công văn 1024 /BGDĐT-GDCTHSSV

Công văn 1024 /BGDĐT-GDCTHSSV

V/v triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Công văn 991/BGDĐT-QLCL

Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Công văn 897/BGDĐT-GDĐH

Về việc báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh TS, ThS, ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018.
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Công văn 898/BGDĐT-GDĐH

Về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh ĐH hệ chính quy; CĐSP, TCSP hệ chính quy năm 2018.
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Công văn 899/BGDĐT-GDĐH

Về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Quyết định 704 /QĐ-BGDĐT

Quyết định V/v ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Khác 02 /TB-HTQT

Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-La-Rút năm 2018
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Công văn 569/BGDĐT-NGCBQLGD

V/v rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của CBQL giữ hạng CDNN viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT
Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của ...
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo ...
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư O1 /2018/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phố thông), trung cấp sư phạm, cao ...
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 35/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT

Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy tính bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên