Monday, 23/04/2018 - 22:31|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định

<<

Từ 23/04 đến 29/04

>>

Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT
Công văn 1568/BGDĐT-CNTT

Công văn 1568/BGDĐT-CNTT

Về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi THPT quốc gia 2018
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Công văn 1472/BGDĐT-QLCL

Về việc phối hợp chỉ đạo tổ chúc kỳ thi THPT quốc gia; tuyển sinh ĐH, CĐSP,TCSP năm 2018
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Công văn 1362/BGDĐT-TTr

V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Quyết định 1229/QĐ-BGDĐT

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Quyết định 1160/QĐ-BGDĐT

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Quyết định 361/QĐ-BGDĐT

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Quyết định 1230 /QĐ-BGDĐT

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Công văn 1281/BGDĐT-GDTC

Về việc tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước HSSV dịp hè năm 2018
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Quyết định 5756/QĐ-BGDĐT

Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lí của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Công văn 111/TB-BGDĐT

Thông báo Thi tuyển công chức về công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Quyết định 894/BGDĐT-GDMN

V/v Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn, thực hiện tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở GDMN
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Công văn 930/BGDĐT-GDTC

Về việc báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Công văn 1024 /BGDĐT-GDCTHSSV

V/v triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018
Văn bản chỉ đạo - Bộ GD&ĐT

Công văn 991/BGDĐT-QLCL

Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT
Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 02/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của ...
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo ...
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư O1 /2018/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phố thông), trung cấp sư phạm, cao ...
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 35/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT

Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 26/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT

Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 22/ 2017/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Quy địnhtiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Văn bản QPPL - Bộ GD&ĐT

Thông tư 14/2017/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông

Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy tính bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên